Kategorie

Producenci

PrestaShop

eBiuletyn-Newsletter

Integralny rozwój i wychowanie dziecka w systemie wychowawczo – dydaktycznym Marii Montessori. Elementy teorii i praktyki Powiększ do pełnego rozmiaru

Integralny rozwój i wychowanie dziecka w systemie wychowawczo – dydaktycznym Marii Montessori. Elementy teorii i praktyki

EBOOK (PDF)

Marta Buk – Cegiełka

ISBN 978-83-63761-14-1

Więcej szczegółów

Integralny rozwój i wychowanie

90 dostępnych

19,99 zł

Publikacja adresowana jest do studentów pedagogiki i pedagogów, zarówno praktyków jak i teoretyków. Może stać się inspiracją twórczego rozwoju nauczyciela, powstawania nowych programów, wzbogaconych o założenia systemu wychowawczo – dydaktycznego M. Montessori.

Celem przedstawionego opracowania jest analiza systemu wychowawczo – dydaktycznego M. Montessori w świetle teorii integralnego rozwoju i wychowania, oraz próba opracowania koncepcji budowania „na nowo” pedagogii systemu Marii Montessori w świetle przyjętej teorii.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym ukazano specyfikę integralnego rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym w świetle warstwicowej teorii S. Kunowskiego. Ukazano w nim także rolę rodziny i szkoły w integralnym rozwoju i wychowaniu dziecka.

Przedmiotem rozdziału drugiego jest integralny rozwój i wychowanie w systemie M. Montessori. Zwrócono w nim uwagę na możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa redukcyjnego charakteru rozwoju i wychowania dziecka uczęszczającego do oddziału Montessori.

Rozdział trzeci ma charakter autorskiego projektu adaptacji systemu M. Montessori w aspekcie integralnego wychowania dziecka. Przedstawiono w nim propozycje rozwiązań metodycznych (dotyczących przestrzeni edukacyjnej, reguł życia klasy. Planowania pracy oraz projektów edukacyjnych), sposoby społecznej integracji, propozycje narzędzi ewaluacji oraz aspekty wychowania religijnego.